Siirt 1 Şubesi

Şubemiz Olağan Kongresi Seçim Süreci

EĞİTİMCİLER BİRLİĞİ SENDİKASI

SİİRT (1) NO.LU ŞUBESİ

OLAĞAN GENEL KURUL SÜRECİNE İLİŞKİN

İLAN

 

Eğitimciler Birliği Sendikası Genel Yönetim Kurulu’nun seçim sürecine ve takvimine ilişkin 9.8.2018 tarihli ve 405 sayılı kararı gereğince, Şube Yönetim Kurulu’nun 27/09/2018 tarihli ve 130 sayılı kararıyla;

 1. Eğitimciler Birliği Sendikası Seçim Yönetmeliğinin 14 üncü maddesi çerçevesinde şubemiz olağan genel kurulu delege seçimlerinde sandık bölgelerinin (alfabetik sıraya göre sandık bölgelerine dâhil işyerlerinin) ve delege dağılımının aşağıdaki şekilde belirlenmesine,

Merkez İlçesi (delege sayısı 77);

Baykan İlçesi (delege sayısı 12);

Eruh İlçesi (delege sayısı 8);

Kurtalan İlçesi (delege sayısı 18);

Pervari İlçesi (delege sayısı 7);

Şirvan İlçesi (delege sayısı 13);

Tillo İlçesi (delege sayısı 3);

Siirt Üniversitesi (delege sayısı 11);

KYK (delege sayısı 1);

Merkez İlçe 1 No.lu Sandık Bölgesi delege sayısı 13

(14 Eylül Anadolu Lisesi okulundan Atatürk ilkokuluna kadar),

Merkez İlçe 2 No.lu Sandık Bölgesi delege sayısı 13

(Bayraktepe İlkokulundan Haşim Tanık İlkokuluna kadar),

Merkez İlçe 3 No.lu Sandık Bölgesi delege sayısı 13

(Haşim Tanık Ortaokulundan İnönü İlkokuluna kadar),

Merkez İlçe 4 No.lu Sandık Bölgesi delege sayısı 13

(İnönü Ortaokulundan Selahaddin Eyyubi Ortaokuluna kadar),

Merkez İlçe 5 No.lu Sandık Bölgesi delege sayısı 13

(Selami Değer Anadolu Lisesinden Şehit Davut İlbaş İlkokuluna kadar),

Merkez İlçe 6 No.lu Sandık Bölgesi delege sayısı 12

(Şehit Davut İlbaş Ortaokulundan Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesine kadar),

Kurtalan İlçesi 1 No.lu Sandık Bölgesi delege sayısı 9

(Ağaçlıpınar  İlkokulundan Halk Eğitim Merkezine kadar),

 

Kurtalan İlçesi 2 No.lu Sandık Bölgesi delege sayısı 9

(İbni Sina Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinden Zübeyde Hanım Anaokuluna kadar),

 

 

 1. Sandık bölgeleri (sandık bölgelerine dâhil işyerleri ile sandık bölgelerine düşen delege sayılarını içerir) listelerinin (şube web sayfasında ve şube hizmet binasında 3 – 9 Eylül 2018 tarihleri arasında duyurulmasına; buna ilişkin itirazların 10 – 14 Eylül 2018 tarihleri arasında itiraz gerekçelerini ve varsa itiraza esas bilgi ve belgeleri içerir yazılı bir dilekçeyle şube yönetim kuruluna yapılmasına,
 2. Delege adaylığı başvurularının 17 – 23 Eylül 2018 tarihleri arasında, “Yeni Mahalle Güres Caddesi Bizim Sok. 26/1” adresindeki şube hizmet binasında alınmasına,
 3. Delege aday listelerinin 24 Eylül – 2 Ekim 2018 tarihleri arasında şube web sayfasında ve şube hizmet binasında duyurulmasına; aynı süre içinde söz konusu listelere karşı itirazların, itiraz gerekçelerini ve varsa itiraza esas bilgi ve belgeleri içerir yazılı bir dilekçeyle şube yönetim kuruluna yapılmasına,
 4. Seçmen (üye) listelerinin 3 – 9 Eylül 2018 tarihleri arasında şube hizmet binasında duyurulmasına; buna ilişkin itirazların 10 – 14 Eylül 2018 tarihleri arasında itiraz gerekçelerini ve varsa itiraza esas bilgi ve belgeleri içerir yazılı bir dilekçeyle şube yönetim kuruluna yapılmasına,
 5. Temsilcilik ve delege seçimlerini yürütecek sandık kurulu asil ve yedek üyelerinin seçimlerden üç gün önce belirlenerek şube hizmet binasında duyurulmasına,
 6. Temsilcilik Seçimleri ile Delege Seçimleri
 7. Delege seçimlerinin aşağıda belirtilen tarih, yer ve saatlerde yapılmasına

Merkez şube seçimi 18/11/2018 saat 11:00 Siirt Üniversitesi Konferans Salonu

Merkez Temsilcilik seçimi 07/10/2018 saat 11:00 Eğitim Bir-Sen Binası

Baykan Temsilcilik seçimi 06/10/2018 saat 11:00 Baykan Öğretmenevi

Eruh Temsilcilik seçimleri 06/10/2018 saat 11:00 Eruh Milli Eğitim Müdürlüğü

Kurtalan Temsilcilik seçimi 06/10/2018 saat 14:00 Kurtalan Öğretmenevi

Pervari Temsilcilik seçimleri 06/10/2018 saat 14:00 Pervari Öğretmenevi

Şirvan Temsilcilik seçimleri 06/10/2018 saat 10:00 Şirvan Öğretmenevi

Üniversite Seçimleri 06/10/2018 saat 11:00 Eğitim Bir-Sen Binası

Kyk Seçimleri 07/10/2018 saat 14:00 Kyk Binası

Tillo Temsilcilik seçimleri 06/10/2018 saat 12:00 Tillo Milli Eğitim Müdürlüğü

 

 

 

  

 

 1. Temsilcilik ve delege seçim sonuçlarının (delege listesinin) şube web sayfasında ve şube hizmet binasında 14 – 16 Ekim 2018 tarihleri arasında duyurulmasına; buna ilişkin itirazların askı süresini takip eden üç gün içinde itiraz gerekçelerini ve varsa itiraza esas bilgi ve belgeleri içerir yazılı bir dilekçeyle şube yönetim kuruluna yapılmasına,
 2. Şube genel kurulunun 18 Kasım 2018 tarihinde,  bu tarihte çoğunluk sağlanamadığı takdirde 25 Kasım 2018 tarihinde gerçekleştirilmesine,
 3. Şube genel kurul ilanının ve gündeminin 15 Ekim 2018 tarihinde şube web sayfasında ve şube hizmet binasında üç gün süreyle ilanına,

karar verilmiş olup ilanen duyurulur.

 

Sandık bölgeleri (sandık bölgelerine dâhil işyerleri ile sandık bölgelerine düşen delege sayılarını içerir) listeler, sendika şube hizmet binasında askıya çıkarılmıştır.

 

………… ilçesi sandık bölgelerine buradan erişebilirsiniz

Seçmen (üye) listeleri ise Yeni Mahalle Güres Caddesi Bizim Sok. 26/1 adresindeki şube hizmet binasında 3 – 9 Eylül 2018 tarihleri arasında 10.00 – 16.00 saatleri arasında incelenebilir